Moje maličkost...

... aneb kdo stojí za mandalkami z tvůrčí dílny Julia Mandala Art

About

me...

... aneb kdo stojí za mandalkami z tvůrčí dílny Julia Mandala Art


Jmenuji se Julie Dopitová.

Narodila jsem se ve znamení kozoroha - 11. ledna 1990 a jsem maminkou dvou synů.

V běžném životě pracuji za tárou v lékárně jako farmaceutický asistent, své chvíle volna však ráda trávím ve společnosti barev a přírody.

Z inspirativních myšlenek a představ následně tvořím mandalové obrazy, ve kterých propojuji posvátnou geometrii s přírodními motivy.

Na samotném procesu tvorby nejvíce miluji nekonečnou rozmanitost, originalitu, jedinečnost a sílu, kterou mohu skrze mé obrazy předávat dál. 

Bude mi nesmírnou ctí, pokud se mi podaří mými obrazy přenést krásnou energii a pozitivní emoce také do Vašich životů a domovů.My name is Julie Dopitová.

I was born under the sign of Capricorn - January 11, 1990 and I am the mother of two sons.

In my everyday life, I work behind the counter in a pharmacy as a pharmaceutical assistant, but I like to spend my free time in the company of colors and nature.

From inspiring thoughts and ideas, I then create mandala paintings in which I connect sacred geometry with natural motifs.

What I love most about the creative process is the endless variety, originality, uniqueness and power that I can pass on through my paintings.

It will be a great honor for me if I manage to transfer beautiful energy and positive emotions into your lives and homes with my paintings.